Vi är kända för vår höga kompetens inom vibrations- och berteknik och är specialiserade på bergbyggnation, projektutveckling och projektering.
 

Rockplan Sweden

- Din partner inom omgivningsbevakning, vibrations- och bergteknik

Rockplan är en  nordisk koncern specialiserad på bergbyggnation med projektutveckling och projektering som specialitet. Vi har gedigen insikt i framtagning av bergförhållanden och helhetsprojektering för byggnation av bergrum och erbjuder service inom projektutveckling och geologi, samt expertis inom områdena projektledning, arkitektur, berg och konstruktion.
 

Vi kan berg och Skyddar värden

• Vi skyddar värden av infrastruktur, byggnader och miljö i samband med sprängarbeten och  anläggningsentreprenader

• Vi är kända för vår höga kompetens inom vibrations- och bergteknik.

• Vi hjälper våra kunder att optimera berguttag och minska vibrationspåverkan på känslig miljö och utrustning.

 
  • image11.jpg

    image11.jpg

  • image4.jpg

    KAMPPI.jpg

  • Matare.jpg

Rockplan Sweden ingår i Rockplan Group

Sedan 2010 har Rockplan även kontor i Stockholm och arbetar där främst med omgivningsbevakning vilket innefattar vibrationsmätning, syneförrättning, sprängkonsultation, skadeutredning och tredjemanshantering. Kontoren i Sverige och Finland har ett nära samarbete och gör en hel del projekt gemensamt.

Rockplan är en koncern med tung kompetens och lång erfarenhet. Att ha tillgång till hela koncernens kompetens och resurser gör att inget projekt är för stort eller komplext. Till exempel har företaget varit projektör, ansvarig för omgivningsbevakning och sprängkonsult för nya finska tunnelbanan; den enda tunnelbanan som byggts in Norden sedan 80 - talet. Ett annat projekt är att företag var sprängkonsult och ansvarig för omgivningsbevakningen för sprängningen av Ringbanan, en järnvägstunnel under Helsingfors flygplats, som var i full drift under hela projektet.