Title

Avvibrering/Vibrationsdämpning

Avvibrering/vibrationsdämpning, eller vibrationsisolering som det också kallas, är ofta nödvändigt i samband med vibrationsalstrande verksamhet, som till exempel sprängning eller schaktning. En del utrustning, som till exempel servrar, datorer eller medicinsk utrustning är särskilt vibrationskänslig och kan behöva vibrationsdämpas.

Rockplan hjälper er att inventera och vibrationsdämpa utrustning och inredning, så att skador kan undvikas.

Kontakta gärna oss om du har frågor kring vibrationsdämpning eller känslig utrustning,