BlastView

BlastView är Rockplans eget mätsystem som mäter salvorna triaxiellt och skickar graferna direkt till mottagarens mobiltelefon som ett sms, utan fördröjning och utan att någon särskild app behöver installeras.

BlastView

BlastView är Rockplans eget mätsystem som mäter salvorna triaxiellt och skickar graferna direkt till mottagarens mobiltelefon som ett sms, utan fördröjning och utan att någon särskild app behöver installeras.

Systemet möjliggör snabb predikering av salvor och ger en direkt kontroll av riskanalysen. BlastView skickar inte bara toppvärden, utan även en grafisk illustration av hela sprängkurvan direkt till mobilen i anslutning till salvan. Grafen visar värden triaxiellt, vilket gör att man kan utläsa resultat som beror på andra förhållanden än själva sprängningen, som t.ex. en mindre optimal mätpunkt. För att få djupare analys eller beräkning av högsta samverkande laddning loggar man in på sitt projekt via dator, mobil eller surfplatta. Det är mycket enkelt att göra beräkningar för skalavstånd och samverkande laddningsvikt. Man upptäcker även eventuella dolor direkt i grafen.

-Vi anser att det borde vara standard i branschen att mäta triaxiellt, höga krav på säkerhet och effektivitet vid vibrationsalstrande arbeten kräver det. Det finns ingen anledning att nöja sig med att bara få ett vertikalt toppvärde när tekniken och möjligheten finns att få triaxiella kurvor direkt till mobilen utan att någon tidsfördröjning eller arbete med att sammanställa data. Det underlättar för sprängaren och ger ökad trygghet för omgivningen.

Om du vill veta mer om BlastView och hur du kan använda systemet så kontakta oss gärna, så berättar vi mer!