Kompetensområden

Geologi
Bergteknik
Anläggningsteknik
Mätteknik
Byggnadsteknik
Bergförstärkning
Sprutbetong
Bergarkitektur
Bergkonstruktion
Skadehantering
Vibrationsdämpning

Kompetenser inom Omgivningsbevakning

Riskanalys - Genom en kompetent riskanalys baserad på förhållandena på platsen, minskas risken för skador och miljöpåverkan.

Vibrationsmätning - Genom mätning för vi in värden i vår databas, vilka ger projektet inblick i förhållandena i berget och vibrationernas spridning.

Sprängoptimering - få ut maximalt berguttag per salva inom restriktionerna för vibrationer och miljöpåverkan.

Rapportering - Mer än bara siffror. Våra rapporter är tydliga, sprängaren kan se hur salvan förlöpt och att alla hålen kom med.

Bra och snabb rapportering minskar riskerna - Risken för dolor och odetonerat sprängämne i massorna minskar, säkerheten ökar.

 

Mätsystem för vibrationer och luftstötar

Vi hyr ut, monterar, underhåller, flyttar och driftar kompletta mätsystem.
Våra mätsystem får kontinuerligt data ifrån mätarna på fältet. Datat formas till visuella rapporter och skickas direkt till projektets nyckelpersoner. Ofta kommer rapporterna till din smartphone inom samma minut som salvan gått. Via vårt analyssystem BlastView kan man logga in och granska alla förlopp i salvan i detalj. Man kan även prediktera vibrationsvärden och beräkna högsta tillåtna laddningsvikt. Sprängaren kan direkt utvärdera salvan och få en första koll att alla hålen kom med. Risken för dolor och odetonerat sprängämne i massorna minskar, säkerheten ökar. Planeringen för borrning och laddning av nästa salva kan direkt fortgå utan avbrott i arbetena.