Title

Medarbetare Stockholmskontoret

-------------------------------------------------------------------------------------
Arne Carlsson

Konsultchef

Arne är utbildad ingenjör har sedan 2005 varit verksam med besiktningar, skadeutredningar, entreprenader och fastighetstekniska undersökningar. Han arbetar bland annat med riskanalyser, syneförrättningar och omgivningspåverkan av vibrationsalstrande verksamhet, fukt och annan konstruktionspåverkan.

Kontakt:
arne.carlsson@rockplan.se
070 396 91 04
 

-------------------------------------------------------------------------------------
Pertti Paavola

Bergsakkunnig

Pertti Paavola har mer än 40 års erfarenhet av bergbyggnation. Han arbetar främst med ingenjörsgeologi och bergsmekanik så som bergkvalitetsbedömning, statusbedmöning av tunnlar och bergrum, bergsförstärkning, stabilitetsanalyser, bergkatering, -klassificering, -besiktning och tunnelbeskitning.

Kontakt:
pertti.paavola@rockplan.se

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Sara Carlsson

Bergarbetare / Syneförrättare

Sara är utbildad bergarbetare. Efter en tid hos olika sprängentreprenörer arbetar Sara hos oss med  tredjemansärenden, syneförrättningar och vibrationsmätning.

Kontakt:
sara.carlsson@rockplan.se