Rockplan Sweden ingår i SOLWERS
Vi har ett 120-tal ingenjörer inom Geologi, Bergteknik, Anläggningsteknik, Mätteknik, IT och Byggnadsteknik. Vi har specialister inom Bergförstärkning, Sprutbetong, Bergarkitektur, Bergkonstruktion, Sprängoptimering, Vibrationsmätning, Skadehantering mm.

Nyheter

Rockplan växer och ingår nu i SOLWERS

Fyra finska och en svensk specialist och byggkonsult kombinerar sina styrkor. Den nyblivna koncernen Solwers skapar ett kraftfullt och tallangrikt team inom, infrastruktur, berg, miljö- och samhällsbyggnadsteknik.

SOLWERS omfattar Finnmap Infra Oy, Oy Kalliosuunnittelu Rockplan Ltd., Rocky Technology Consulting Engineers Ltd, Kalliotekniikka Oy och Rockplan Sweden AB. Den nya koncernen sysselsätter totalt mer än 120 specialiserade experter inom sina områden.

- Var och en av de fem Solwer bolagen kommer att fortsätta att verka som ett självständigt bolag som tidigare, säger Solwers verkställande direktör Leif Sebbas.

- Inom SOLWERS-koncernen, har vi möjlighet att arbeta ännu bättre i både bredd och spetskompetens inom krävande branscher, genom solitt samarbete inom koncernen. Vi vill säkerställa kontinuiteten i de oberoende företagens verksamhet långt in i framtiden.

Ett viktigt mål i koncernen är att förbättra företagens konkurrenskraft och för att bredda vårt erbjudande, höja kvalitén och fördjupa expertisen inom vår stora kundbas.
Mer information: SOLWERS
FinnMap Infra Kalliotekniikka Rockplan Oy


Tampere Rantaväylä tunnel

Under Tammerfors stad byggs en ny tunnel för vägtrafik. Tunneln utförs som ett partneringprojekt med Lämminkäinen som entreprenör. Rockplan förser projektet med tjänster för sprängoptimering, vibrationsmätning, riskanalys och omgivningspåverkan. Delar av tunneln sprängs fram endast tiotalet meter ifrån källare och fundament. Genom analys av vibrationer och berget, kan salvorna anpassas för optimalt berguttag, vilket ger besparingar i tid och pengar direkt i projektet.

Ring oss och diskutera hur ditt projekt kan bli säkrare och lönsammare!
 

Bergteknik:

Vi kan bergbyggnation med betoning på bergförstärkning och
ingenjörsgeologi, bergmekanik och sprängteknik!

Följande tjänster kan vi  tillhandahålla inom området:

• Ingenjörsgeologi och bergmekanik
• Bergkvalitetsbedömning
• Statusbedömning av tunnlar och bergrum
• Stabilitetsanalyser
• Bergteknisk rådgivning
• Bergklassificering
• Dimensionering och projektering av bergförstärkningar
• Sprängteknik och injektering