ROCKPLAN Sweden

– Kompetens och kapacitet

Målsättningen för oss har alltid varit att skapa långsiktiga kundrelationer genom att leverera mätningsarbeten med största möjliga kvalitets- och miljömedvetenhet.
Inom Mälarområdet utför vi uppdrag i huvudsak åt de stora byggföretagen samt åt kommuner, men vi levererar även till mindre företag och privatpersoner.

Rockplan Sweden AB är ett kompetent, affärsmässigt konsultföretag, vi använder oss av senaste moderna teknik och utveckling inom lantmäteri, geodesi och byggnation som finns på marknaden.
Rockplan Sweden AB ingår i Rockplan koncernen och har därigenom tillgång till hela koncernens kompetens och kapacitet. Detta gör oss till en mycket pålitlig samarbetspartner.

ROCKPLAN

– bevisad sakkunskap

Rockplan har specialiserat sig på bergbyggnation med projektutveckling och projektering som tyngdpunkter. Som stöd till utvecklings- och ledningsuppgifter erbjuder Rockplan en gedigen insikt i framtagning av bergförhållanden och helhetsprojektering för byggnation av bergrum.

Rockplans know-how omfattar service inom projektutveckling och geologi samt expertis inom områdena projektledning, arkitektur, berg och konstruktion.

Våra verksamhetsområden

PL - Projekteringsledning och -service
ARK - Arkitektprojektering

GEOL - Byggnadsgeologisk projektering
BERG - Bergteknisk projektering
KONSTR - Konstruktionsprojektering