Optimalt berguttag med minsta möjliga miljöpåverkan.

Sprängoptimering

Optimalt berguttag med minsta möjliga miljöpåverkan

Genom att analysera vibrationsvågornas utbredning i berget kan en god prediktering av laddningsvikt och salvlängd uppnås. Analys av vibrationsdata för salvan visar vart det "går tungt" och vilka hål som orsakar de största vibrationerna. Genom att styra laddvikten, salvlängden och antalet borrhål uppnås ett optimalt berguttag. Besparingar kan göras genom att färre hål behövs, eller att man kan ha full salvlängd även vid komplicerade vibrationskrav.

Våra erfarna bergingenjörer analyserar resultatet av salvan, och tar i samarbete med sprängaren fram borr och laddplaner för fortsatt arbete. Till vår hjälp av vi även vårt mätsystem BlastView.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att sprängoptimera.