Title

Tredjemanshantering

I samband med bygg- eller anläggningsprojekt uppstår det ofta ett behov av att bemöta frågor och reaktioner från omgivande beonde och verksamheter, så kallade tredjemän. Det kan röra sig om allt från allmänna frågor, oro eller behov av att komma i kontakt med någon i projektet.

Ibland kan särskild förståelse krävas för verksamheter i närområdet. Genom att kommunicera och önska förstå, kan oftast gemensamma lösningar hittas som frigör projektet ifrån onödiga restriktioner.

Rockplan har kompetens och lång erfarenhet av att hantera kontakten med tredjeman. Tredjemanshantering omfattar all hantering av omgivningspåverkan i samband med bygg- och anläggningsprojekt.
Genom ett personligt och kunnigt bemötande kan i de flesta fall missförstånd och oro förebyggas. Vi kan bemanna jourtelefon för inkommande ärenden och rapporterar löpande till byggherre eller annan ansvarig person.

Om skada eller misstanke om skada skulle föreligga så kan vi även utföra skadeutredning och skadereglering.

Rockplan har kompetensen att informera och ta hand om frågor som rör tredjemän. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till med tredjemanshanteringen i ert projekt.