Vibrationsmätning - Mer än bara siffror

Rockplan Sweden tar hand om miljöövervakningen, så att du kan sköta ditt jobb.

Mjukvara - BlastView

Rockplan´s mätsystem Blastview mäter salvorna triaxiellt och skickar graferna direkt till mottagarens mobiltelefon som ett sms, utan fördröjning och utan att någon särskild app behöver installeras. Systemet möjliggör snabb prediktering av salvor, direkt kontroll av riskanalysen. Man kan utläsa resultat som beror på andra förhållanden än själva sprängningen, som t.ex. en mindre optimal mätpunkt. För att få djupare analys eller beräkning av högsta samverkande laddning loggar man in på sitt projekt via dator, mobil eller surfplatta.

Det är mycket enkelt att göra beräkningar för skalavstånd och samverkande laddningsvikt och man upptäcker även eventuella dolor direkt i grafen. Beslutet kan fattas inom bara några få minuter. Full dokumentation ger även bra underlag emot eventuella skadeanspråk.


Montering, mätning och avläsning

Allt sker enligt Svensk Standard för vibration och stöt: SS 460 48 60 (Syneförrättning) SS 460 48 66 (Riktvärden för sprängnings-inducerande vibrationer i byggnader).